נושאי השיעור: *זמן תחילת הסדר *סוף זמן אכילת מצה *ברכת המצה והלל לאחר חצות *סיום הסדר *ביאורים בהגדה של פסח *נשים בזכירת יציאת מצרים השיעור נמסר בכל יום ראשון בשעה 20:00 בערב בבית המדרש יחוה דעת רחוב אגסי 1, הר נוף ירושלים.למגוון שיעורים ממורינו ורבנו הגאון רבי דוד יוסף שליטא בענייני הפסח:https://www.youtube.com/playlist?list=PL3S5BTe0yy929PgQmBPmHEXfE5fE8Me3yא. אפיית מצה בערב הפסח ודיני אכילת מצת מצוה - ד' ניסן תשעו:https://youtu.be/SQmF-bsSQ2Yב. איסור חמץ בפסח במשהו וענייני מכירת חמץ - כא אדר תשעז:https://youtu.be/yusOBAGzgwIג. ענייני ליל הסדר - ו' ניסן תשעז:https://youtu.be/B4dKf36R6nEד. זמן ביעור חמץ ומכירת חמץ - ט' ניסן תשעח:https://youtu.be/JC8LYV5no6gה. שבת הסמוכה לשביעי של פסח - א' דחוהמ פסח תשעח:https://youtu.be/-jqgPP8t6G4ו. בעניין חמץ בפסח אסור אפילו במשהו - יז אדר תשעט:https://youtu.be/ihjhVNFNB74ז. אכילת קטניות בפסח - כד אדר ב' תשעט:https://youtu.be/AWeo3la_HLUח. ברכת מעין שבע בליל יוט ראשון של פסח שחל בשבת - ב' ניסן תשעט:https://youtu.be/lfcrDk-HFvwט. כללי הכשרת כלים לפסח - יט אדר תשפ:https://youtu.be/8LdmJGf28nQי. דיני מכירת חמץ והלכות ערב פסח - ניסן תשפ:https://youtu.be/Db-GJ1Wf-uQיא. הדרכה לליל הסדר | ביאור פרטי הדינים והמצוות שבליל הסדר - ניסן תשפ:https://youtu.be/ogdGjmUsbk8יב. כשרות המזון לפסח - יז אדר תשפא:https://youtu.be/T946y7qE6P8יג. פרטי דינים במכירת חמץ - כג אדר תשפא:https://youtu.be/ymoJrYrzXRkיד. איסור אכילת חמץ בערב פסח | אופן חישוב זמני היום בהלכה- א' ניסן תשפא:https://youtu.be/PESI6s4L4toטו. דיני ערב פסח שחל בשבת - ז' ניסן תשפא:https://youtu.be/fSpUufVVeSUלשאלות בהלכה קו ההוראה העולמי: 6730*לקבוצת הטלגרם של יחוה דעת:https://t.me/YechaveDaatניתן להצטרף לקבוצות הווצאפ של יחוה דעת לקבלת דברי הלכה ופרשת שבוע קצרים כל יום כמה דקות עי חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף שליטא בנו של מרן רבנו עובדיה זצל.קבוצה סגורה ושקטה ללא דיונים. הצטרפו ותחי נפשכם! תזכו למצוות!כדי להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp:https://chat.whatsapp.com/FhTXVjhOznU9OUV5kJZltHאו לשלוח הודעת ווצאפ למספר: 058-395-3778 - Default - 4460

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - ענייני ליל הסדר - ט' ניסן תשעט

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - ענייני ליל הסדר - ט' ניסן תשע"ט

2 months
7 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 1
Category:
Description:
נושאי השיעור:
*זמן תחילת הסדר *סוף זמן אכילת מצה *ברכת המצה והלל לאחר חצות *סיום הסדר *ביאורים בהגדה של פסח *נשים בזכירת יציאת מצרים

השיעור נמסר בכל יום ראשון בשעה 20:00 בערב בבית המדרש "יחוה דעת" רחוב אגסי 1, הר נוף ירושלים.

למגוון שיעורים ממורינו ורבנו הגאון רבי דוד יוסף שליט"א בענייני הפסח: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3S5BTe0yy929PgQmBPmHEXfE5fE8Me3y

א. אפיית מצה בערב הפסח ודיני אכילת מצת מצוה - ד' ניסן תשע"ו: https://youtu.be/SQmF-bsSQ2Y

ב. איסור חמץ בפסח במשהו וענייני מכירת חמץ - כ"א אדר תשע"ז: https://youtu.be/yusOBAGzgwI

ג. ענייני ליל הסדר - ו' ניסן תשע"ז: https://youtu.be/B4dKf36R6nE

ד. זמן ביעור חמץ ומכירת חמץ - ט' ניסן תשע"ח: https://youtu.be/JC8LYV5no6g

ה. שבת הסמוכה לשביעי של פסח - א' דחוה"מ פסח תשע"ח: https://youtu.be/-jqgPP8t6G4

ו. בעניין חמץ בפסח אסור אפילו במשהו - י"ז אדר תשע"ט: https://youtu.be/ihjhVNFNB74

ז. אכילת קטניות בפסח - כ"ד אדר ב' תשע"ט: https://youtu.be/AWeo3la_HLU

ח. ברכת מעין שבע בליל יו"ט ראשון של פסח שחל בשבת - ב' ניסן תשע"ט: https://youtu.be/lfcrDk-HFvw

ט. כללי הכשרת כלים לפסח - י"ט אדר תש"פ: https://youtu.be/8LdmJGf28nQ

י. דיני מכירת חמץ והלכות ערב פסח - ניסן תש"פ: https://youtu.be/Db-GJ1Wf-uQ

י"א. הדרכה לליל הסדר | ביאור פרטי הדינים והמצוות שבליל הסדר - ניסן תש"פ: https://youtu.be/ogdGjmUsbk8

י"ב. כשרות המזון לפסח - י"ז אדר תשפ"א: https://youtu.be/T946y7qE6P8

י"ג. פרטי דינים במכירת חמץ - כ"ג אדר תשפ"א: https://youtu.be/ymoJrYrzXRk

י"ד. איסור אכילת חמץ בערב פסח | אופן חישוב זמני היום בהלכה- א' ניסן תשפ"א: https://youtu.be/PESI6s4L4to

ט"ו. דיני ערב פסח שחל בשבת - ז' ניסן תשפ"א: https://youtu.be/fSpUufVVeSU

לשאלות בהלכה "קו ההוראה העולמי: 6730*

לקבוצת הטלגרם של ""יחוה דעת"": https://t.me/YechaveDaat

ניתן להצטרף לקבוצות הווצאפ של יחוה דעת לקבלת דברי הלכה ופרשת שבוע קצרים כל יום כמה דקות ע"י חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף שליט"א בנו של מרן רבנו עובדיה זצ"ל.

קבוצה סגורה ושקטה ללא דיונים. הצטרפו ותחי נפשכם! תזכו למצוות!

כדי להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/FhTXVjhOznU9OUV5kJZltH

או לשלוח הודעת ווצאפ למספר: 058-395-3778
Up Next Autoplay