מרן הרב עובדיה יוסף הלכה יומית דין נשיאת כפים ביום תענית צום י' בטבת תשעג MARAN RABBI OVADIA YOSEF

מרן הרב עובדיה יוסף הלכה יומית דין נשיאת כפים ביום תענית צום י' בטבת תשעג MARAN RABBI OVADIA YOSEF
1 year 3 Views
Category: