מרן הרב עובדיה יוסף הלכה יומית בחשיבות כבוד ספר תורה ומעלת המכבד את התורה שלישי

מרן הרב עובדיה יוסף הלכה יומית בחשיבות כבוד ספר תורה ומעלת המכבד את התורה שלישי
1 year 2 Views
Category: