בדין בישולי גויים א' חובה שהיהודי גם יניח את האוכל ע''ג האש ב' שמותר בישולי גויים לחולה בשבת

בדין בישולי גויים א' חובה שהיהודי גם יניח את האוכל ע''ג האש ב' שמותר בישולי גויים לחולה בשבת
1 year 2 Views
Category: