שיעור כללי - פרשת האזינו- הרב דוד תורג'מן

שיעור כללי - פרשת האזינו- הרב דוד תורג'מן
2 months 0 Views
Category:
Description:
השיעור מוקדש לעילוי נשמת:

דובער הכהן בן שניאור זלמן ע"ה
נסיה בת ישראל זוסמן ע"ה
חיים שלמה הלוי בן יהושע ע"ה

נדבת יחיאל ושרה קווין שיחיו