#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציון #שיעורהלכהבהמשך לשיעורים בישיבת ההסדר ראשון לציון מעביר הרב שלמה לוי ראש הישיבה סדרת שיעורים של סוגיות בהלכה.#תשעהבאב #תשעהבאבשחללהיותבשבת - Default - 1233929

הרב שלמה לוי | שיעור סוגיות בהלכה | תשעה באב שחל להיות בשבת

הרב שלמה לוי | שיעור סוגיות בהלכה | תשעה באב שחל להיות בשבת

1 week
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציון #שיעורהלכה
בהמשך לשיעורים בישיבת ההסדר ראשון לציון מעביר הרב שלמה לוי ראש הישיבה סדרת שיעורים של סוגיות בהלכה.

#תשעהבאב #תשעהבאבשחללהיותבשבת
Up Next Autoplay