#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציון בהמשך לשיעורים בישיבת ההסדר ראשון לציון מעביר הרב שלמה לוי ראש הישיבה שיעור אמונה על פרקי אבות מתוך הספר דרך החיים למהרל. #דרךהחיים #מהרל #פרקיאבות - Default - 1233928

הרב שלמה לוי | שלשה שאכלו - מסכת אבות [ג, ד] - דרך החיים מהרל - סוף משנה ד

הרב שלמה לוי | שלשה שאכלו - מסכת אבות [ג, ד] - דרך החיים מהר"ל - סוף משנה ד

2 weeks
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציון
בהמשך לשיעורים בישיבת ההסדר ראשון לציון מעביר הרב שלמה לוי ראש הישיבה שיעור אמונה על פרקי אבות מתוך הספר דרך החיים למהר"ל.
#דרךהחיים #מהרל #פרקיאבות
Up Next Autoplay