הרב שרון בשיעור לכבוד פרשת דברים ושבת חזון - מתוך השוואה בין תיאור מערכת המשפט שבספר שמות לבין התיאור שבפרשתנו, נתבונן בשתי תמונות שונות לגבי מערכת המשפט. מערכת המשפט עלולה להתגלגל למערכת של טורח וריב חלילה, אך במצב המתוקן זו מערכת של דרישת א-לוהים.אב התשפב-----צוות מדיה תשפבאביה פרידאלעאי אור ישראלבארי ברנשטייןעמית יחיאליהרב מאיר שמשוני - Default - 1233886

פרשת דברים || אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי || הרב שרון אהרנרייך

פרשת דברים || אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי || הרב שרון אהרנרייך

2 weeks
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
הרב שרון בשיעור לכבוד פרשת דברים ושבת חזון - מתוך השוואה בין תיאור מערכת המשפט שבספר שמות לבין התיאור שבפרשתנו, נתבונן בשתי תמונות שונות לגבי מערכת המשפט. מערכת המשפט עלולה להתגלגל למערכת של טורח וריב חלילה, אך במצב המתוקן זו מערכת של דרישת א-לוהים.
אב התשפ"ב

-----

צוות מדיה תשפ"ב
אביה פריד
אלעאי אור ישראל
בארי ברנשטיין
עמית יחיאלי
הרב מאיר שמשוני
Up Next Autoplay