#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציון #חזקתהבתים שיעור עיון של ראש הישיבה, הרב שלמה לוי שליטא, על סוגיית עדים מכחישים מחלוקת רבא ורב נחמן מפרק חזקת הבתים במסכת בבא בתרא. - Default - 1233839

הרב שלמה לוי | בבא בתרא חזקת הבתים - עדים מכחישים מחלוקת רבא ורב נחמן דף לא עמוד א -  חלק ב

הרב שלמה לוי | בבא בתרא חזקת הבתים - עדים מכחישים מחלוקת רבא ורב נחמן דף לא עמוד א - חלק ב

2 weeks
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציון #חזקתהבתים
שיעור עיון של ראש הישיבה, הרב שלמה לוי שליט"א, על סוגיית עדים מכחישים מחלוקת רבא ורב נחמן מפרק חזקת הבתים במסכת בבא בתרא.
Up Next Autoplay