לצפייה בשיעור באתר (עם דף המקורות!): https://www.yelonmoreh.co.il/index2.php?id=5202&lang=HEBמה מיוחד בחקירה זו של ר' אלחנן וסרמן היד? ומה השפעתה? האם דין זה הוא מהתורה או שזו סברא פשוטה? לאיזה כח ראיה משווה ר' אלחנן את כוחו של המיגו, אם השורש שלו הוא נאמנות? ממה נובעת הנאמנות שבמיגו עפ ההסבר שהמיגו זה כח טענה? כמו כן, על דברי אילו ראשונים ואמוראים מחיל ר' אלחנן את חילוקו? האם כאשר נאמר בגמרא מה לי לשקר? זה בהכרח נאמנות?שיעור כללי של הרב צבי גולדפישר במסכת בבא בתרא.הועבר בישיבת אלון מורה, תמוז תשפב. - Default - 1233753

מיגו כראיה או טענה? חקירת הקובץ שיעורים | הרב צבי גולדפישר | שיעור כללי - בבא בתרא | 6

"מיגו" כראיה או טענה? חקירת ה"קובץ שיעורים" | הרב צבי גולדפישר | שיעור כללי - בבא בתרא | 6

6 days
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
לצפייה בשיעור באתר (עם דף המקורות!): https://www.yelonmoreh.co.il/index2.php?id=5202& ;amp;lang=HEB
מה מיוחד בחקירה זו של ר' אלחנן וסרמן הי"ד? ומה השפעתה? האם דין זה הוא מהתורה או שזו סברא פשוטה? לאיזה כח ראיה משווה ר' אלחנן את כוחו של המיגו, אם השורש שלו הוא נאמנות? ממה נובעת הנאמנות שבמיגו ע"פ ההסבר שהמיגו זה "כח טענה"? כמו כן, על דברי אילו ראשונים ואמוראים מחיל ר' אלחנן את חילוקו? האם כאשר נאמר בגמרא "מה לי לשקר?" זה בהכרח נאמנות?
שיעור כללי של הרב צבי גולדפישר במסכת בבא בתרא.
הועבר בישיבת אלון מורה, תמוז תשפ"ב.
Up Next Autoplay