להאזנה בספוטיפיי: https://open.spotify.com/show/4D7He5C18hKSfc09nYxiXzהמקדש שופע ממרומים. לנו אין שום השגה בו. אם כן, מהו תפקידנו, כיצד נקדם את בנייין המקדש? עלינו לבנות כלים של אהבת חינם, של יראה , צניעות ותפילה, ועי כך ודאי שיתמלאו הכלים בשכינה, בשפע, בנוכחות אלוקית. עי בניית הכלי מביאים למציאות של וושכנתי בתוכם.שיעור מיוחד של הרב אליעזר קשתיאל לתשעה באב.הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפב. - Default - 1233674

בניית כלים להופעת השכינה | תשעה באב | הרב אליעזר קשתיאל

בניית כלים להופעת השכינה | תשעה באב | הרב אליעזר קשתיאל

6 days
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
להאזנה בספוטיפיי: https://open.spotify.com/show/4D7He5C18hKSfc09nYxiXz
המקדש שופע ממרומים. לנו אין שום השגה בו. אם כן, מהו תפקידנו, כיצד נקדם את בנייין המקדש? עלינו לבנות כלים של אהבת חינם, של יראה , צניעות ותפילה, וע"י כך ודאי שיתמלאו הכלים בשכינה, בשפע, בנוכחות אלוקית. ע"י בניית הכלי מביאים למציאות של ו"ושכנתי בתוכם".

שיעור מיוחד של הרב אליעזר קשתיאל לתשעה באב.
הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ב.
Up Next Autoplay