אהרון הכהן הוא איש האהבה והשלום, וכך גם תפקידו של הכהן הגדול שבכל דור ודור. בית המקדש נחרב כי אנשים לא אהבו אחד השני וחשבו שהאמת נמצאת רק אצלם. היה המון פלגנות וחוסר קבלה של האחר. קל לנו לחשוב על זה אצל אנשים אחרים, אבל קשה מאוד לתקן את זה אצלנו. אנחנו אוהבים להגיד אני רוצה אחדות, הבעיה היא שהם לא רוצים.כשנבין שכולנו עם אחד ובני איש אחד נחנו - אז יתוקן החטא הזה. בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, והוא ייבנה אך ורק עי התיקון של זה, עי אהבת חינם.שיעורו של הרב דוד אמיתי- ראש ישיבת אבינועם-תפוח, בפרשת השבוע עפ דרך החסידות.הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפב. - Default - 1233646

אהרון הכהן - אהבת חינם | הרב דוד אמיתי | תשעה באב

אהרון הכהן - אהבת חינם | הרב דוד אמיתי | תשעה באב

2 weeks
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
אהרון הכהן הוא איש האהבה והשלום, וכך גם תפקידו של הכהן הגדול שבכל דור ודור.
בית המקדש נחרב כי אנשים לא אהבו אחד השני וחשבו שהאמת נמצאת רק אצלם. היה המון פלגנות וחוסר קבלה של האחר.
קל לנו לחשוב על זה אצל אנשים אחרים, אבל קשה מאוד לתקן את זה אצלנו. אנחנו אוהבים להגיד "אני רוצה אחדות, הבעיה היא שהם לא רוצים".
כשנבין שכולנו עם אחד ו"בני איש אחד נחנו" - אז יתוקן החטא הזה. בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, והוא ייבנה אך ורק ע"י התיקון של זה, ע"י אהבת חינם.
שיעורו של הרב דוד אמיתי- ראש ישיבת אבינועם-תפוח, בפרשת השבוע ע"פ דרך החסידות.
הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ב.
Up Next Autoplay