#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציוןבהמשך לשיעורים בישיבת ההסדר ראשון לציון מעביר הרב שלמה לוי ראש הישיבה שיעור אמונה על ימי בין המצרים, מהותם ומה יש ללמוד מהם.#ימיביןהמצרים #קמצאוברקמצא #מהרל - Default - 1233615

הרב שלמה לוי | ימי בין המצרים | ביאור המהרל למעשה קמצא ובר קמצא - חלק א

הרב שלמה לוי | ימי בין המצרים | ביאור המהרל למעשה קמצא ובר קמצא - חלק א

2 weeks
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציון
בהמשך לשיעורים בישיבת ההסדר ראשון לציון מעביר הרב שלמה לוי ראש הישיבה שיעור אמונה על ימי בין המצרים, מהותם ומה יש ללמוד מהם.
#ימיביןהמצרים #קמצאוברקמצא #מהרל
Up Next Autoplay