#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציוןבהמשך לשיעורים בישיבת ההסדר ראשון לציון מעביר הרב שלמה לוי ראש הישיבה שיעור אמונה על ימי בין המצרים, מהותם ומה יש ללמוד מהם.#ימיביןהמצרים - Default - 1233613

הרב שלמה לוי | ימי בין המצרים | נבואת החורבן של ירמיהו - חלק ב

הרב שלמה לוי | ימי בין המצרים | נבואת החורבן של ירמיהו - חלק ב

1 week
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
#הרבשלמהלוי #ישיבתההסדרראשוןלציון
בהמשך לשיעורים בישיבת ההסדר ראשון לציון מעביר הרב שלמה לוי ראש הישיבה שיעור אמונה על ימי בין המצרים, מהותם ומה יש ללמוד מהם.
#ימיביןהמצרים
Up Next Autoplay