עד מתי לומדים בערב תשעה באב? מתי חולצים נעליים בשבת? מה עושים בהבדלה? מה ההבדל בין איסורי אבל לאיסורי יוהכ? מה ההבדלים בתפילה?הלכה יומית מאת מור הרב אליקים לבנון.הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפב. מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנד. - Default - 1233533

המעבר משבת לתשעה באב | הרב אליקים לבנון | הלכות בין המצרים תשפב | 8

המעבר משבת לתשעה באב | הרב אליקים לבנון | הלכות בין המצרים תשפ"ב | 8

2 weeks
0 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
עד מתי לומדים בערב תשעה באב? מתי חולצים נעליים בשבת? מה עושים בהבדלה? מה ההבדל בין איסורי אבל לאיסורי יוה"כ? מה ההבדלים בתפילה?
הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון.
הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ב.
מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"ד.
Up Next Autoplay